Pieterpad etappe 1: Pieterburen – Winsum

Het bekendste wandelpad van Nederland dat loopt van Pieterburen hoog in Groningen naar de Sint Pietersberg diep in Limburg. Vanuit Groningen en de Hondsrug naar het Drents Plateau met heidevelden en hunebedden, het dal van de Drentse Aa, de Hoogvenen rond Coevorden en de Overijsselse Vecht.

Over de route

Het landschap vanaf Pieterburen is wijds en open, met een zeer vruchtbare bodem van zeeklei. De zee heft deze klei hier afgezet.Het was een Waddengebied dat bij heel hoge vloed overstroomde; met iedere overstroming kwam er  en laagje bij.  De streek heet ook wel ‘Het Hoge Land’. Vervoer ging over water, over geulen die ontstonden door de werking van  eb en vloed.

Mensen woonden op ‘wierden’, dit zijn vluchtbergen bij hoog water. Hele dorpen zijn erop gebouwd. Sinds 1880 zijn de dijken langs de zee hoog en veilig. Eenrum is het eerste karakteristieke wierdedorp op je weg naar het zuiden. Je ziet vooral akkerbouw en grote boerderijen.

De eerste etappe loopt tot Winsum, dat met Obergum een tweeling-wierdendorp is.

Route

Wat valt er allemaal te zien

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Startpunt:
RD Coördinaat: 225914 / 602046
Dichtstbijgelegen adres: Hoofdstraat 82, 9968 AG Pieterburen
Parkeren: Pieterplein, Pieterburen
Dichtstbijgelegen OV-halte: bushalte Pieterplein, Pieterburen

 

Eindpunt:
RD Coördinaat: 230107 / 594583
Dichtstbijgelegen adres: Hoofdstraat W 5, 9951 AA Winsum
Parkeren: P+R Winsum, Het Hoge Heem 4, 9951 BW Winsum
Dichtstbijgelegen OV-halte: treinstation, Winsum

 

Tussen Pieterburen en Winsum:
Regelmatige rechtstreekse busverbinding. Reistijd ca. 30 minuten uur

Praktisch

Lengte: 12 km

Markering
Het Pieterpad is gemarkeerd met de internationaal gebruikelijke wit-rode strepen voor lange-afstand wandelpaden (LAW). Deze zijn zoveel mogelijk aangebracht op bestaande objecten zoals verkeerspalen, grote stenen, hekken, bomen e.d.

De markering kan zowel met stikkers als met verfstrepen zijn uitgevoerd. De markering wordt twee keer per jaar gecontroleerd en onderhouden door vrijwilligers

© 2024 Sportshealth BV