Pieterpad etappe 17: Millingen aan de Rijn – Groesbeek

Het bekendste wandelpad van Nederland dat loopt van Pieterburen hoog in Groningen naar de Sint Pietersberg diep in Limburg. Vanuit Groningen en de Hondsrug naar het Drents Plateau met heidevelden en hunebedden, het dal van de Drentse Aa, de Hoogvenen rond Coevorden en de Overijsselse Vecht.

Over de route

Vanaf Millingen loop je ‘Nederland-beneden-de-Grote-Rivieren’ in.

De rivier vormt hier een scherpe grens tussen verschillende landstreken en verschillende culturen. De eerste kilometers lopen door uiterwaarden van de Rijn. In vroeger tijden kon de rivier bij hoog water vrij stromen. De dijken waren nog zwak en de bewoners wierpen vluchtheuvels op, terpen. De oudere boerderijen staan op terpen, met de stallen er bij.

Langs de Rijn trokken de buurstaten ook de landsgrenzen. Het Pieterpad loopt pal langs deze grens. Op de kaarten in de gids zijn de grenspalen ingetekend. Bij Zyfflich ga je de grens over, Duitsland in. Sinds 1993 is de grens opengesteld voor personen en goederenverkeer. Er wonen nu dan ook veel Nederlanders. Vanouds zijn er al veel grensoverschrijdende familieverbanden.

Aan de zuidkant van het Rijndal bereik je de voet van de stuwwal, weer in Nederland. De klim tegen de Duivelsberg op is best steil. In de Romeinse tijd, 2000 jaar geleden waren er op deze heuvels wachtposten. Vanaf bovenaf kon je, net als nu, het hele Rijndal overzien en bewaken.

De heuvels van Nijmegen en Groesbeek zijn gevormd in een ijstijd, 150.000 jaar geleden. Door mooie bossen, langs akkers en weiden en over heuvelkammen met vergezichten bereik je Groesbeek. Je passeert plekken, gedenkplaatsen van de Slag om Arnhem aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, 1944, 1945.

Route

Millingen aan de Rijn

Wat valt er allemaal te zien

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Startpunt
RD Coördinaat: 200464 / 430784
Dichtstbijgelegen adres: Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn.
Parkeren: Heerbaan, Millingen aan de Rijn
Dichtstbijgelegen OV-halte: bushalte Gemeentehuis, Millingen aan de Rijn

Eindpunt
RD Coördinaat: 193400 / 4177108
Dichtstbijgelegen adres: Dorpsstraat 32, Groesbeek
Parkeren: Houtstraat, Groesbeek
Dichtstbijgelegen OV-halte: bushalte Centrum, Groesbeek

Tussen Millingen aan de Rijn en Groesbeek:
Verbinding via Nijmegen, Reistijd ca. 1 uur

Veerdienst Millingen aan de Rijn – Pannerden
De veerdienst van Millingen aan de Rijn naar Pannerden is een veer voor voetgangers en fietsers. Van april tot oktober wordt er elk heel uur overgezet. Van okotober tot maart elke twee uur.
Op zonnige en drukke dagen vaart het veer vaker. Op 1e en 2e kerstdag en op nieuwjaarsdag wordt er niet gevaren. Ook wordt er niet gevaren bij zware storm, extreem hoog of laag water en bij zeer dichte mist.

Praktisch

Lengte: 20 km

Markering
Het Pieterpad is gemarkeerd met de internationaal gebruikelijke wit-rode strepen voor lange-afstand wandelpaden (LAW). Deze zijn zoveel mogelijk aangebracht op bestaande objecten zoals verkeerspalen, grote stenen, hekken, bomen e.d.

De markering kan zowel met stikkers als met verfstrepen zijn uitgevoerd. De markering wordt twee keer per jaar gecontroleerd en onderhouden door vrijwilligers

© 2024 Sportshealth BV