Pieterpad etappe 3: Groningen – Zuidlaren

Het bekendste wandelpad van Nederland dat loopt van Pieterburen hoog in Groningen naar de Sint Pietersberg diep in Limburg. Vanuit Groningen en de Hondsrug naar het Drents Plateau met heidevelden en hunebedden, het dal van de Drentse Aa, de Hoogvenen rond Coevorden en de Overijsselse Vecht.

Over de route

Het Pieterpad loopt langs het Noord-Willemskanaal de stad uit. De bochtige weg is de dijk langs de Drentse A. Deze loopt hier samen met het kanaal. Bij Haren loop je langs de rand van stedelijk gebied op de grens van ‘hoger en lager’en droger en natter land. Voorbij Haren loop je op de eerste zandwegen. Hier begint het landschap van de zandgronden. De zandgronden zijn de oudst bewoonde landschappen in ons land. Op weg naar Zuidlaren passer je  twee locaties met hunebedden, de oudste sporen van bewoning in Nederland. Karakteristiek zijn naaldhoutbosjes en een heideveenplas. De bouwstijl van boerderijen verandert, je ziet soms strodaken en de boerderijen zijn veel kleiner dan ‘boven’ Groningen.

Dicht bij Zuidlaren loop je tussen akkers door, de essen van een historisch landbouwsysteem. De brinken van Zuidlaren waren er onderdeel van.

Route

Wat valt er allemaal te zien

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Startpunt
RD Coördinaat: 233657 / 581188
Dichtstbijgelegen adres: Stationsplein 1, 9726 AE Groningen
Parkeren: P+R station Groningen, Cascadeplein 6, 9726 AD Groningen
Dichtstbijgelegen OV-halte: Station, Groningen

Eindpunt
RD Coördinaat: 240481 / 564368
Dichtstbijgelegen adres: Brink, Zuidlaren
Parkeren: Brink, Zuidlaren
Dichtstbijgelegen OV-halte: bushalte Brink, Zuidlaren

Tussen Groningen en Zuidlaren:
Regelmatige rechtstreekse busverbinding. Reistijd ca. 30 minuten

Praktisch

Lengte: 21 km

Markering
Het Pieterpad is gemarkeerd met de internationaal gebruikelijke wit-rode strepen voor lange-afstand wandelpaden (LAW). Deze zijn zoveel mogelijk aangebracht op bestaande objecten zoals verkeerspalen, grote stenen, hekken, bomen e.d.

De markering kan zowel met stikkers als met verfstrepen zijn uitgevoerd. De markering wordt twee keer per jaar gecontroleerd en onderhouden door vrijwilligers

© 2024 Sportshealth BV