Wandelroute Kardinge

Deze wandelroute (5,5km) loopt door Kardinge en leid je langs graslanden, door bossen en langs moerassen. Het natuurgebied zit ieder jaargetijde vol leven en is rijk aan allerlei vogels. Kom genieten van dit bijzondere recreatie- en natuurgebied bij de stad.

Over de route

Grasland en bos
De vochtige graslanden vol bloemen trekken allerlei weidevogels aan, soms broeden ze zelfs vlak langs het pad. De vele insecten die op de bloemen leven, trekken veel insectenetende vogels. In de plassen zie je allerlei soorten eenden zwemmen. Je ziet hier naast de wilde eend ook smienten, kuifeenden en slobeenden. In de bossen hoor je vaak veel vogels. Heel soms zie je tegen de avond een kerkuil over het land scheren op zoek naar een prooi.

Noorddijk
Aan de noordkant van Kardinge ligt het lintdorp Noorddijk. Oude boerderijen met iepen en wilgen op het erf liggen in een lint langs de weg. De Noordermolen regelde tot 1980 de waterstand in het gebied. Nu zorgen vrijwilligers ervoor dat de molen nog regelmatig draait.

Route

Wat valt er allemaal te zien

Vanaf de parkeerplaats loop je naar de uitkijkheuvel en over de dam neem je het pad naar links de heuvel op. Boven op de heuvel zie je de skyline van de stad Groningen. De Martinitoren en de toren van de Der A-kerk steken boven de lagere bebouwing uit. Bij helder weer zie je achter de stad het vlakke land van de provincie Groningen liggen. Aan de andere kant van de heuvel neem je het pad naar beneden. Volg de paaltjes tot je onder aan de heuvel bent. Ga bij de kruising naar rechts en hou bij de Y-splitsing rechts aan. Ga verder langs het fietspad.

Aan de rechterkant liggen de golfbaan en het riet dat de zuivering van het water van de zwemplas verzorgt. Aan de linkerkant liggen het vliegerveld en het plukbos. Pluk op een zomerse dag een bos bloemen op de plukweide of zie hoe in de winter de vogels zich te goed doen aan het graan dat tussen de bloemen is gezaaid.

Ga nu rechtsaf het fietspad over. Je bent nu in het begrazingsgebied. De Herefordrunderen die hier lopen, houden de begroeiing kort zodat het gebied niet dichtgroeit en de weidevogels de ruimte hebben om de broeden. De mest van de koeien is weer heel aantrekkelijk voor allerlei insecten, zoals bijvoorbeeld mestkevers.

De route loopt verder langs de ecologische wijk “Drielanden”. Het afvalwater van deze wijk wordt gezuiverd door een helofytenfilter. Dit is een soort vijver met riet dat het afvalwater schoonmaakt.

Je loopt nu naar het bos. De bosranden worden regelmatig gesnoeid om een betere leefomgeving te maken voor de vogels, vlinders en andere insecten die graag op dit soort overgangsgebieden van bos naar grasland leven. Op de natte graslanden vinden de grutto’s en kieviten in de lente en zomer genoeg voedsel om hun jongen groot te brengen. Als deze zomergasten wegtrekken komen de overwinteraars. Allerlei eenden zwemmen dan in de plassen en je hoort het gefluit van de smienten. Er zwemmen ook slobeenden en bergeenden.

Het laatste stuk van de wandeling gaat langs de Kardingerplas. Kom zwemmen of bouw een zandkasteel op het strand! Aan het eind van het pad langs de plas kom je weer terug op de parkeerplaats.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Op de ringweg (N46) van Groningen neem je de afslag naar het Transferium Kardinge. Het Transferium beschikt over voldoende parkeergelegenheid.

Vanaf het centraal station Groningen neem je P+R Citybus 3 of 4 naar het Transferium Kardinge.

Praktisch

De wandelroute begint en eindigt bij de parkeerplaats van Transferium Kardinge en is aangegeven met gele paaltjes.

Lengte 5,5 km

 

Bron: Natuurmonumenten

Horeca

Sportcentrum Kardinge
Kardingerplein 1
9735 AA Groningen

© 2024 Sportshealth BV