Wandelroute Leinwijk (Zuidlaardermeer)

De wandelroute door Leinwijk is 3 kilometer lang. Omdat u tijdens deze wandeling door hoog gras zult lopen, kunt u hier het best terecht met waterdicht schoeisel, bijvoorbeeld laarzen. In het begrazingsgebied zijn honden niet toegestaan, daar buiten wel, mits aangelijnd.

Over de route

  • U kunt de route op diverse plaatsen starten, deze beschrijving gaat uit van een start vanaf de parkeerplaats bij Paviljoen De Leine.
  • Het eerste deel van de route loopt u door een rietmoeras, u volgt het pad, dat vrij snel een bocht naar links maakt.

In de oude rietoevers ziet u tweerijige zegge, dotterbloem en wateraardbei. Dankzij de herinrichting van Leinwijk zijn hier en daar schrale, minder voedselrijke, stukjes bodem ontstaan. Hierop kunnen zich interessante vegetaties ontwikkelen. Veelbelovende soorten als geelgroene zegge en moeraswolfsklauw hebben zich daar reeds gevestigd.

Route

Wat valt er allemaal te zien

  • Waar rietmoeras en nat gras elkaar raken maakt het pad een scherpe bocht naar rechts.
  • Na een tijdje ziet u aan uw linkerhand de vistrap.

Via een slingerende stroom gaat het water vanuit het voedingska naal door het moeras terug in de richting van het Zuidlaardermeer. De stroming in deze meander vormt in het voorjaar een onweerstaanbare verlokking voor diverse vissoorten. Gedreven door instinct zwemt de vis tegen de stroom in, om op hoger gelegen gronden te paaien. In het ondiepe water kunnen jonge visjes betrekkelijk veilig opgroeien. Zodra ze sterk genoeg zijn lokt het grote Zuiderlaardermeer weer.

  • U vervolgt de route na de vistrap en komt terecht bij het uitkijkpunt aan het voedingskanaal Leinwijk.
  • Hier is ook een aanlegsteiger voor boten.

Vanaf de uitkijkpost heeft u een mooi uitzicht over het meer en de uitgestrekte rietoevers. Uiteraard met de bijbehorende broedvogels zoals de rietgors, de rietzanger en de kleine karekiet. ’s Winters doet de grote zaagbek het gebied aan.

  • Het pad gaat nu verder langs het kanaal.
  • Driehonderd meter van het meer af staat de molen Kikkoman.

Dé blikvanger van Leinwijk is ongetwijfeld de Molen Kikkoman. Deze is afkomstig uit de K.P. Boonpolder bij Annen en volledig gerestaureerd voor zijn nieuwe taak. De wieken brengen een vijzel in beweging die Zuidlaardermeerwater door de Leijnewijk naar het moeras transporteert. Vandaar stroomt het langzaam terug in het meer. Het moeras functioneert als een natuurlijke zuiveringsinstallatie. Op een dag zal het Zuidlaardermeer weer helder genoeg zijn voor de snoek! De molen is vernoemd naar het bedrijf Kikkoman Foods Europe BV, dat de grote sponsor is achter het Leinwijk-project.

Bezoekersinformatie

Praktisch

Bron: Groningse Landschap

Flora en fauna

  • Bij de T-kruising gaat het wandelpad over in een fietspad.
  • Als u rechtsaf slaat, verlaat u het gebied. De route gaat linksaf en blijft het fiets-/ wandelpad volgen.

Vanaf het pad heeft u zicht op waterpartijen, oeverzones en ruige graslanden met dichte vegetatie. Een vogel die zich daar goed in thuis voelt is de blauwborst. Sinds 2006 nestelt hij in Leinwijk. Er zijn maar weinig vogels die een opvallend, gekleurd uiterlijk koppelen aan een uitbundige zang. De blauwborst is er één van! Hij komt uit de familie van de lijsters en is nauw verwant aan de nachtegaal. Het beestje meet van kop tot puntje van de staart circa 14 centimeter. Hij bouwt een goed verscholen nest in dichte vegetatie. Daarom is de kans groot dat u hem eerder hoort dan ziet. Let op een mooie muzikale zang met veel staccato.

© 2024 Sportshealth BV