Samen op de top

De perfecte outdoor­schoen: om aan deze eis te voldoen, wordt bij de ontwik­keling van nieuwe LOWA-modellen speciale aandacht geschonken aan elk detail. Van mate­ri­aalkeuze, via de toepassing van nieuwe tech­no­logieën, tot aan het design – LOWA is nooit tevreden met de op één na beste oplossing.

De perfecte outdoor­schoen: om aan deze eis te voldoen, wordt bij de ontwik­keling van nieuwe LOWA-modellen speciale aandacht geschonken aan elk detail. Van mate­ri­aalkeuze, via de toepassing van nieuwe tech­no­logieën, tot aan het design – LOWA is nooit tevreden met de op één na beste oplossing.

Zo maakt de outdoor­on­der­neming bij de ontwik­keling van alpi­nis­ten­schoenen gebruik van de hulp van zijn topsporters. Regelmatig is de vestiging van de firma in het Beierse Jetzendorf het toneel van iets heel speciaals: een hele reeks wereld­be­roemde, briljante sporters uit het LOWA PRO-team komt samen met het ontwik­ke­lingsteam. De sporters zijn voor LOWA waar­devolle adviseurs en extreme testers. Hun feedback vormt vervolgens de input voor het ontwikkelen van nieuwe performance-modellen. Het segment Moun­tai­neering is bij LOWA de “Formule 1” van de product­ont­wik­keling. De hier opgedane kennis wordt vervolgens ook bij de wandel- en vrije­tijds­schoenen toegepast; daarmee verrijken we het kern­segment van het product­as­sor­timent van LOWA.

Hier wordt bovendien veel aandacht besteed aan de feedback van klanten en testers. Door middel van gericht draag­testen worden zelfs de kleinste details getest en door de ontwik­ke­lings­af­deling geana­lyseerd. Maar ook via de servi­ce­af­deling van LOWA, talrijke footscan-acties of sociale media komt de feedback van klanten terecht bij de ontwik­ke­lings­af­deling. Van kleine detailop­ti­ma­li­saties tot compleet nieuw ontwikkelde producten wordt de feedback in elk stadium geïn­te­greerd.

Smal of breed - de vorm is bepalend

Het belang­rijkste element van een schoen is de leest. Maar wat is dat eigenlijk? Waar zorgt hij voor en waarom is hij zo door­slag­gevend? Algemeen gesteld geeft de leest de schoen zijn vorm en is daarmee een vervanger van de voet. Daarbij is het niet een exacte weergave van de voet met tenen en een enkel. Het is eerder een algemene vorm, die aan verschillende eisen moet voldoen. Hoe een leest precies wordt gevormd, is niet uniform gede­fi­nieerd. Elke schoen­fa­brikant volgt hier zijn eigen filosofie. Zo zijn de leesten bij LOWA gebaseerd op bijna 100 jaar schoen­ma­kerstraditie en jarenlange ontwik­ke­lingen. Het doel is altijd vast gede­fi­nieerd: de schoen moet perfect passen. Hoe de schoen aanvoelt, bepaalt immers het welbe­vinden in de schoen en het comfort.

Lowa

LOWA kiest bij de ontwik­keling van leesten voor een uitge­ba­lan­ceerde verhouding tussen steun en ruimte voor beweging. Voeten zijn lichaamsdelen waarvan heel veel wordt geëist. Bij de ontwik­keling van leesten gaat LOWA uit van het uitgangspunt dat de voet ter hoogte van de middenvoet zo goed mogelijk in de schoen moet worden vastgezet en de hiel een goede houvast moet krijgen. Tege­lij­kertijd wordt de voet niet ingekneld, om druk­punten te voorkomen. De tenen krijgen genoeg ruimte naar boven en naar voren om voor voldoende speel- en schuif­ruimte te zorgen. Daarbij wordt er echter op gelet geen volu­mineus gevoel bij het dragen te creëren.

S-leest

Bij een S-leest is het volume bij de voorvoet kleiner dan bij een normale leest. Schoenen die met een S-leest zijn gemaakt, kunnen comfor­tabeler aanvoelen aan de slankere voettypes.

W-leest

Bij een W-leest is het volume bij de voorvoet breder dan bij een normale leest. Schoenen die met een W-leest zijn gemaakt, kunnen comfor­tabeler aanvoelen aan speciale voettypes (bijv. hallux valgus, plat­voeten, door­gezakte voeten enz.).

Innovatie op het hoogste niveau

Berg- en outdoor­schoenen vormen de essentie van het merk LOWA. Ze defi­niëren nieuwe stan­daards en worden op het hoogste niveau ontwikkeld. Inno­vatieve tech­no­logieën en mate­rialen, alsmede zool­con­structies staan garant voor perfecte pres­taties in de bergen.

Elk detail wordt geop­ti­ma­liseerd, om een optimaal draag­comfort te garanderen. Van zool­con­structie tot veter­sluiting en schacht­af­werking is er altijd speciale aandacht voor func­ti­o­na­liteit en een optimale pasvorm. Vervolgens zorgt de afwerking voor een loop­comfort dat voelbaar is bij elke stap.

© 2024 Sportshealth BV